"Abluftkanal" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abluftkanalodvětrávací kanál

Beispieltexte mit "Abluftkanal"

Abluftkanal für die Absaugung im Untergestell und für den Schaltschrank.Odvětrávací kanál k odsávání v podstavci a ke skříňovému rozvaděči.
Abluftkanal von der Station getrennt und 1 m über Boden angebaut.Skříňový rozvaděč je od stanoviště oddělen odvětrávacím kanálem a přistaven ve výšce 1 m nad podlahou.