"Abluft" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abluftodpadní vzduch

Beispieltexte mit "Abluft"

Höchstens verfügbare Abluft (m3/h) bei einer Feuchte von 5,5 g/m3Maximální množství odpadního vzduchu z ventilace [m3/h], při vlhkosti 5,5 g/m3
Es muss eine ausreichende Luftwechselrate im Raum vorhanden sein, wenn die Abluft in diesen zurückgeführt wird.V prostoru, do kterého se vrací odpadní vzduch, musí být zajištěna dostatečně rychlá výměna vzduchu.
die Abluftleitung des Probensammlers sollte so gelegt werden, dass ein Wiedereintritt der Abluft in den Messeinlass vermieden wird;výstupní otvor odběrové sondy by měl být umístěn tak, aby byl znemožněn opětný vstup vytékajícího odebraného vzduchu zpět do vstupního otvoru odběrového zařízení,

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Abluftkanalodvětrávací kanál
Abluftrohr für Motorkühlung ist verstopftOdpadní vzduchová trubka chlazení motoru je zanesená
Abluftleitung angeschlossen, bzw. Schutzgitter montiertPřipojeno vedení na odpadní vzduch, resp. přimontována ochranná mříž
Abluftkanal für die Absaugung im Untergestell und für den Schaltschrank.Odvětrávací kanál k odsávání v podstavci a ke skříňovému rozvaděči.
Saug- und Abluftleitungen angeschlossen sind.jsou připojena sací a odpadní vedení.
Für eine Reduzierung des Abluft-Schalldruckpegelsza účelem snížení hladiny akustického tlaku odpadního vzduchu
Verbindungsmanschette am Abluftrohr lose oder defektSpojovací manžeta odpadní vzduchové trubky je uvolněná nebo defektní
Zu- und Abluftleitungen (Rohgaseintritt, Reingaskanal) abbauen.Odmontujte přívodní a odpadní vzduchová vedení (vstup surového plynu, kanálek na čistý plyn).
Gasbeheizte Ablufthaushaltswäschetrockner mit einer Nennkapazität von 5 kg:Plynové bubnové sušičky pro domácnost s odvodem vzduchu s jmenovitou kapacitou 5 kg:
Gasbeheizte Ablufthaushaltswäschetrockner mit einer Nennkapazität von 7 kg:Plynové bubnové sušičky pro domácnost s odvodem vzduchu s jmenovitou kapacitou 7 kg:
für alle Haushaltswäschetrockner ausgenommen Ablufthaushaltswäschetrockner:u všech bubnových sušiček pro domácnost bez odvodu vzduchu: