"Ablenkung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Ablenkungdeviace

Beispieltexte mit "Ablenkung"

Ablenkung durchführen können.Posuzovatelé musí být při posouzení co nejméně vyrušováni.
Ablenkung oder Störungen bei der Durchführung des Flugs verursacht undpřístup do pilotního prostoru neodváděl pozornost od provádění letu ani nenarušoval provádění letu a

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ablenkungssystems und jede Befestigungsart.Každé tři měsíce jedna zkouška na každé číslo schválení, na každý typ systému vychýlení a na každou konfiguraci základny.