"Ablenkung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ablenkungdeviace

Beispieltexte mit "Ablenkung"

Die Prüfer müssen die Prüfung mit minimaler Ablenkung durchführen können.Posuzovatelé musí být při posouzení co nejméně vyrušováni.
der Zutritt zum Cockpit keine Ablenkung oder Störungen bei der Durchführung des Flugs verursacht undpřístup do pilotního prostoru neodváděl pozornost od provádění letu ani nenarušoval provádění letu a

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

eine Prüfung alle drei Monate für jede Genehmigungsnummer, jeden Typ des Ablenkungssystems und jede Befestigungsart.Každé tři měsíce jedna zkouška na každé číslo schválení, na každý typ systému vychýlení a na každou konfiguraci základny.