"Ablehnung eines Angebots" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Ablehnung eines Angebotsodmítnutí nabízet

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ablehnung seines Teilnahmeantrags;každému neúspěšnému zájemci důvody zamítnutí jeho žádosti o účast;
Ablehnung eines Antrags auf Erteilung einer Genehmigung undobdržely žádost, a to bezprostředně po jejím obdržení, nebo že žádost o povolení odmítly a že
die Einreichung von Angeboten und die Mindestmenge eines Angebots;předkládání nabídek nebo nabídek do nabídkového řízení a minimální množství pro žádost nebo předložení nabídky;
eines konkurrierenden Angebots für eine nichtkonzessionäre oder eine Entwicklungshilfefinanzierung;zda existuje konkurenční nabídka s financováním bez zvýhodnění nebo financováním pomoci,
eines öffentlichen Übernahmeangebots muss die Anmeldung vom Bieter vorgenommen werden.V případě veřejné nabídky na převzetí podniku musí oznámení vyplnit nabízející.
eines Verpflichtungsangebots aus.Přesto výrobní odvětví Společenství vyjádřilo názor, že by závazek neměl být přijat.
eines öffentlichen Übernahmeangebots muss der begründete Antrag vom Bieter gestellt werden.V případě veřejné nabídky na převzetí podniku musí odůvodněné podání vyplnit nabízející.
eines Angebots aufrechterhalten muss;specifikovat dobu, po kterou nabídka zůstává v platnosti a nesmí být v žádném ohledu měněna;
eines Prüfungssystems, regelmäßige Bekanntmachung, Aufruf zur Angebotsabgabe),Forma výzvy k účasti v soutěži (vyhlášení zavedení systému kvalifikace; pravidelné oznámení; výzva k podávání nabídek).
eines einzigen Angebots vergeben werden.Veřejné zakázky v hodnotě do 20000 EUR lze zadat na základě jediné nabídky.