"Ablehnung des Haushaltsplans" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Ablehnung des Haushaltsplanszamítnutí rozpočtu

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Eine Ablehnung des Gesuchs ist zu begründen.Odpověď, kterou se žádost zamítá, musí obsahovat odůvodnění.
Ablehnung des im Validierungsbericht festgestellten Niveaus der Zielerreichung erklären.Ověřovaný subjekt může vydat prohlášení vyjadřující souhlas nebo nesouhlas s úrovní souladu stanovenou ve zprávě o ověření.
Ablehnung gegenüber einer abgestuften Öffnung des Marktes signalisierten.Norské orgány dodaly, že soukromé hospodářské subjekty nevznesly námitku vůči postupnému otevírání trhu.
Ablehnung einer Subvention gilt jedoch als gefasst, wenn zumindest ein Mitglied für die Ablehnung stimmt.Rozhodnutí o poskytnutí grantu je zamítnuto tehdy, jestliže alespoň jeden člen hlasuje proti rozhodnutí.
Ablehnung der Serie in Bezug auf mindestens einen Schadstoff?Souhlasí statistické vyhodnocení zkoušky podle příslušného dodatku s odpovídajícími kritérii nevyhovění série pro nejméně jednu znečišťující látku?
Annahme des Haushaltsplanspřijetí rozpočtu
Aufstellung des Haushaltsplanssestavování rozpočtu
Ausführung des Haushaltsplansplnění rozpočtu
Änderung des Haushaltsplansúprava rozpočtu
Entwurf des Haushaltsplansnávrh rozpočtu
Vorentwurf des Haushaltsplanspředběžný návrh rozpočtu
Entwurf des Haushaltsplans (EU)návrh rozpočtu (EU)
Aufstellung des HaushaltsplansSestavování rozpočtu
Einheitlichkeit des HaushaltsplansJednotnost rozpočtu