"Ablehnung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Ablehnungodmítnutí

Beispieltexte mit "Ablehnung"

Ablehnung eines Angebotsodmítnutí nabízet
Ablehnung des Haushaltsplanszamítnutí rozpočtu
Namen der abgelehnten Antragsteller und Begründung dieser Ablehnung.jména odmítnutých žadatelů a důvody jejich odmítnutí.
Ablehnung.Pokud bude uznání zamítnuto, uvede členský stát důvody tohoto zamítnutí.
Eine Ablehnung des Gesuchs ist zu begründen.Odpověď, kterou se žádost zamítá, musí obsahovat odůvodnění.
Sind Gründe für eine Ablehnung der Durchbeförderung bekannt?Jakékoliv známé důvody pro odmítnutí průvozu
Zeitpunkt der Ablehnung der Partie durch den Zuschlagsempfänger:Datum odmítnutí dávky vybraným účastníkem:
Angaben zur Ablehnung von Lizenzanfragen nach Artikel 116 Absatz 3;informace o případech odmítnutí udělit licenci podle čl. 16 odst. 3);
Ablehnung von AnträgenOznamování rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí žádostí
Ablehnung geprüfter Emissionsberichte durchgeführt wurdenOpatření přijatá v důsledku odmítnutí ověřených výkazů emisí
Ablehnung einer Transaktion unterliegen, sind enthalten.Transakce, které jsou později odmítnuty, se zahrnují.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

die Veröffentlichung der Beschlüsse über Schutz oder Ablehnung;zveřejňování rozhodnutí o ochraně nebo zamítnutí žádosti o ochranu;
Ablehnung der Emissionsberichte in der dritten Spalte angeben.Důvody odmítnutí výkazů emisí uveďte ve třetím sloupci
Ablehnung seines Teilnahmeantrags;každému neúspěšnému zájemci důvody zamítnutí jeho žádosti o účast;
Ablehnung der Familie in Betrieb befindlicher Fahrzeuge,kritéria výrobce pro přijetí/odmítnutí vozidel patřících do rodiny vozidel v provozu;
Ablehnungsentscheidungen werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Akty týkající se zápisu a rozhodnutí o zamítnutí žádosti se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
Ablehnung sowie die Rechtsbehelfsbelehrung sind beigefügt.Rozhodnutí včetně důvodů částečného či úplného zamítnutí žádosti a včetně poučení o možnosti odvolání je připojeno.
Ablehnung von Futtermittelausgangsstoffen)Postup (stručný popis zahrnující kritéria pro přijetí/odmítnutí krmných surovin)