"Ablagerung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Ablagerungnános

Beispieltexte mit "Ablagerung"

Ablagerung.K dopadu na lidské zdraví a životní prostředí dochází koncentrací těchto látek ve vnějším ovzduší a jejich depozicí.
Diese Ablagerung kann Kolben und Packung bei Wiederinbetriebnahme zerstören.Při opětovném spuštění čerpadla mohou tyto usazeniny píst a těsnění zničit.
Ablagerung ist vorgesehen.Předpokládá se další sledování pozaďových koncentrací ve vnějším ovzduší a jejich depozice.
Ablagerung von eingedrungenen Partikeln und schützt vor hohem Verschleiß.Proplach vodou zabraňuje usazování částic a chrání před rychlým opotřebením.
Ablagerung von Arsen, Kadmium, Quecksilber, Nickel und polyzyklischen aromatischen KohlenwasserstoffenReferenční metoda odběru vzorků a analýzy depozice arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků
Ablagerung geregelter Schadstoffe haben.Aktualizované informace o koncentracích sledovaných znečišťujících látek ve vnějším ovzduší a jejich depozici by měly být veřejnosti snadno dostupné.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Ablagerungen mit einer Messingbürste entfernen.Mosazným kartáčkem odstraňte usazeniny.
Ablagerungen frühzeitig entfernen, da sie sonst nur noch sehr schwer zu beseitigen sind.Usazeniny odstraňujte včas, neboť s plynoucím časem by jejich odstraňování bylo velmi obtížné, ba nemožné.
Eis und andere Ablagerungen — Verfahren am BodenLed a jiná znečištění – postupy na zemi
Wannenform verhindert Ablagerungen an der TrichterwandTvar vany brání vzniku usazenin na stěnách nálevky
Eis und andere Ablagerungen — Verfahren für den FlugLed a jiná znečištění – postupy za letu
Beurteilung der Immissionskonzentrationen und der AblagerungsratenPosuzování koncentrací ve vnějším ovzduší a rychlosti depozice
Ablagerungen, nichtssagender GeruchSvětlá kapalina barvy slámy, čirá, bez sedimentu s mírným pachem
ablagerungen auf der Oberfläche des Nassabscheiders sind zu entfernen.Usazený prach odstraňujte také z povrchu mokrého odlučovače.
AblagerungsratenReferenční metody pro posuzování koncentrací ve vnějším ovzduší a rychlosti depozice