"Ablageplatte und Prüfvorrichtung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ablageplatte und Prüfvorrichtungukládání desky a zkušebního přípravku

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Beim Durchführen der Wartungsarbeiten auf Funktionalität/Abnutzungen der Montage- und Prüfvorrichtungen sowie der Werkzeuge achten!Při provádění údržbářských prací věnujte pozornost funkčnosti/opotřebování montážních a zkušebních přípravků a nářadí!
Ablage Platte und PrüfvorrichtungUkládání desky a zkušebního přípravku
Lagerbuchse aus Waschrahmen entnehmen und in Prüfvorrichtung einsetzen.Z pomocného rámu na oplach součástí vyjměte ložiskové pouzdro a vsaďte je do kontrolního zařízení.
Die Lagerbuchse aus Greifbehälter nehmen und in die Prüfvorrichtung einsetzen.Z přihrádky vyjměte ložiskové pouzdro a vsaďte jej do kontrolního zařízení.
Montierte Rückschlagventile mit Federn in Mess und Prüfvorrichtung nacheinander einsetzen.Smontované zpětné ventily s pružinkami se postupně vsadí do měřicího a kontrolního zařízení.
Die Ergebnisse der Mess und Prüfvorrichtung werden angezeigt I.O. oder N.I.O.Systém indikuje výsledky, ke kterým měřicí a kontrolní zařízení dospělo, ve tvaru OK nebo NE OK.