"Abläufe" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abläufeprocesy

Beispieltexte mit "Abläufe"

Automatisierte Abläufe mit DateneditorenAutomatizované procesy s datovými editory
Die Abläufe an den beiden Robotern sind identisch.Oba roboty vykonávají identické procesy.
Anzahl der Abläufe für die Mittelwertbildung der KurvenPočet procesů (průběhů) pro vytvoření křivky průměrných hodnot
So können Abläufe im Lager detailliert nachvollzogen werden.Takto je tedy možno dopodrobna zpětně sledovat všechny procesy ve skladu.
Es kann über mehrere Abläufe eine Mittelwert-Kurve gebildet werden.Je možno vytvořit také křivku průměrných hodnot několika různých procesů (průběhů).
Im Handbetrieb können alle Abläufe mit der Stop-Taste abgebrochen werdenV ručním provozu je možno všechny probíhající procesy zrušit tj. předčasně ukončit tlačítkem Stop
Automatische Abläufe in einem Prüfbehälter sind nur möglich, wenn die Schutzhaube geschlossen ist.Automatické pracovní procesy je ve zkušebních nádržích možno provádět jen tehdy, když jsou příslušné ochranné kryty zavřené.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Variablen der Fügeabläufe erstellenVytváření proměnných připojovacích procesů
Anlegen und Ändern von TeilabläufenZakládání a úpravy dílčích procesů
Einfügen von Teilabläufen in den HauptablaufVkládání dílčích procesů do hlavního procesu
Menü Bearbeiten" im Projektfenster Fügeabläufe erstellenNabídka Upravit" v okně Projekt Vytváření připojovacích procesů
Diese Standardfunktion muss in allen Abläufen eingebunden werden.Tuto standardní funkci je nutno začlenit do všech procesů.
Die Prüfabläufe werden mit einem Editor (Ablaufdateneditor) eingegeben.Zkušební procesy se do systému zadávají pomocí editoru (editoru procesních dat).
Sondermessungen und Lastpunkte werden als „Standardunterprüfabläufe“ bezeichnet.Pojmem „Standardní zkušební podprocesy“ označujeme speciální měření a kritické body zatížení.