"Abkürzungen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abkürzungenpoužité zkratky

Beispieltexte mit "Abkürzungen"

Folgende Abkürzungen werden benutztPoužívají se tyto zkratky
Die folgenden Abkürzungen werden in Abbildung 1 verwendet:1 jsou použity tyto zkratky:
Das gilt insbesondere für die folgenden Angaben, Abkürzungen und Zeichen:Toto platí zejména pro následující označení, zkratky a symboly:
Abkürzungen beruhen auf folgenden Quellen:Zdroje použité k vymezení pojmů a zkratek použitých v textu:

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Abkürzungen);jiné názvy (např. název ISO, triviální názvy, obchodní názvy a zkratky);