"Abhängig von der Anlagenhöhe" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abhängig von der AnlagenhöheV závislosti na výšce zařízení

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

abhängig von Material und Form der Teilev závislosti na materiálu a tvaru součástek
Die Anzahl ist abhängig von der Hardware des LiftesTento počet závisí na technickém vybavení zvedacího zařízení
Der Meßablauf ist unabhängig von der gewählten Meßart immer identisch .Průběh měření je nezávisle na zvoleném druhu měření vždy shodný.
Amplitude in Abhängigkeit von der FrequenzKmitočtová charakteristika
In Abhängigkeit von der Brennstoffverfügbarkeit allgemein anwendbarObecně použitelné v závislosti na dostupnosti paliv
Anzahl der Einzelproben in Abhängigkeit von der PartiegrößePočet dílčích vzorků podle velikosti šarže
Veränderung der Neigung in Abhängigkeit von der BeladungZměna sklonu v závislosti na naložení
Jedes Gebot wird unabhängig von den anderen Geboten betrachtet.Jednotlivé nabídky se zpracovávají nezávisle na ostatních.
abhängigkeit von der geprüften Branche, sofern nichts anderes angegeben ist.nezávislostí na ověřovaném odvětví, není-li uvedeno jinak;