"Abgang" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abgangodchod

Beispieltexte mit "Abgang"

Ausblasrohr mit Halterung, am Abgang der Dosieranlage - Wird vom Betreiber angekoppelt.vyfukovací trubka s držákem, na výstupu z dávkovacího zařízení - připojuje provozovatel.
in Abgang gestellte Mittel gegenüber dem durchschnittlichen Kassenbestand über das Jahr;zrušené prostředky ve vztahu k průměrně držené hotovosti za rok,
Das Unternehmen hat IAS 16 bis zum Abgang der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilie anzuwendenÚčetní jednotka bude aplikovat IAS 16 až do vyřazení investičního nemovitého majetku.
Trennmittel-Versorgungsleitung – Vorlauf am Abgang der Dosieranlage 1“ - Wird vom Betreiber angekoppelt.Přívodní potrubí separačního prostředku – přítok na výstupu dávkovacího zařízení 1" – připojuje provozovatel.
Kühlwasser – Vorlauf, Kugelhahn 1“ am Abgang der Dosieranlage - Ringrohrleitung wird vom Betreiber angebunden.Chladicí voda – přítok, kulový kohout 1" na výstupu dávkovacího zařízení - Kruhové potrubí napojuje provozovatel.
Übertragene, bis zum 31. März des Haushaltsjahres n+1 nicht verwendete Mittel werden automatisch in Abgang gestellt.Kredity převedené a nevyužité k 31. březnu rozpočtového roku N+1 jsou automaticky anulovány.
Daraus sollte eine Verpflichtung zur Übermittlung von Vorabinformationen über das Eintreffen und den Abgang von Waren bestehen.Z toho tedy vyplývá, že by měla být stanovena povinnost předkládat informace před příjezdem a odjezdem.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Hochdruck-Abgangvysokotlaký vývod
vorzeitiger Schulabgangpředčasné ukončení studia
Hochdruck-Abgang mit Gehäuse axial verschraubenPřišroubování vysokotlakého vývodu axiálně ke kostře čerpadla
Lagerzugang Umlagerung Meldungen zum Lagerabgang.Skladový příjem - přeskladnění Hlášení o skladovém výdeji.
Lösen der Zuleitung zum Gerät an den Abgangsklemmen der Schaltanlage.odpojením připojovacího kabelu přístroje od odchozích svorek spínacího zařízení.
Der Abgangsmitgliedstaat kann dieses Datenelement als ‚R‘ einstufenČlenský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)
Der Ölkreislaufverschluss und HochdruckAbgang radial werden verschraubt.Radiálně se přišroubuje šroubový uzávěr olejového okruhu a vysokotlaký vývod.
Anzugeben ist eine gültige Verbrauchsteuernummer des Abgangssteuerlagers.Uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu odeslání.
Verwaltung von Haushaltsmitteln (einschließlich Übertragungen und Inabgangstellungen)Řízení rozpočtových prostředků (včetně přenosů a rušení prostředků)