"Abgabe gleicher Wirkung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abgabe gleicher Wirkungdávka se stejným účinkem

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Höhe dieser Abgabe wird in gleicher Höhe wie die festgestellte Spanne der schädigenden Preisgestaltung festgesetzt.Výše této dávky se stanoví ve stejné výši jako zjištěné rozpětí cen působících újmu.
Erhöhung der gesamten Abgabenlast aufgrund erhöhter Abgaben (Auswirkungen von Lohnerhöhungen nicht berücksichtigt)Zvýšení celkového zatížení pojistným v důsledku nárůstu sazeb pojistného (není zahrnut růst mezd)
Maßnahme gleicher Wirkungopatření s rovnocenným účinkem
sonstige Maßnahmen gleicher Wirkung.Jakékoliv jiné opatření, které má stejný účinek.
Leihvereinbarungen und andere durchsetzbare Ansprüche gleicher WirkungDohody o půjčkách a jiné vymahatelné nároky s podobným účinkem