"Abgabe" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abgabeodvod

Beispieltexte mit "Abgabe"

steuerähnliche Abgabeparafiskalita
außergewöhnliche Abgabemimořádná daň
Abgabe gleicher Wirkungdávka se stejným účinkem
Jeweilige Höhe der AbgabeOdpovídající výše poplatku
AbgabeDiskriminace mezi provozovateli dostihového sázení týkající se výnosů z poplatku
Interne Infos z.B. Abgabe bei EinkaufInterní informace např. převod při nákupu
den Erwerb und die Abgabe von Impfstoffen;nákup a distribuci očkovacích látek;
persönliche Abgabe gegen Empfangsbestätigung.předání do vlastních rukou osvědčené potvrzením o převzetí.
C. Gewinnung, Fortleitung oder Abgabe von TrinkwasserC. Výroba, doprava nebo distribuce pitné vody
B. Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von ElektrizitätB. Výroba, přenos nebo distribuce elektřiny
bei der Abgabe der summarischen Ausgangsanmeldung befanden.podání výstupního souhrnného celního prohlášení.
Zusätzliche Abgabe der Milcherzeuger — Zweckgebundene EinnahmenDoplňková dávka producentů mléka – Účelově vázané příjmy

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

AbgabeeinheitVýdejní jednotka
Zuckerabgabedaň z cukru
Ausfuhrabgabevývozní daň
Einfuhrabgabedovozní daň
Ausgleichsabgabevyrovnávací dávka
abgabenfreier Verkaufbezcelní prodej
Stimmabgabe im Vorausanticipační hlasování
Erstattung der Zollabgabensystém navracení cel
Verbraucherabgabe auf Fettedaň z tuků a olejů
Stimmabgabe durch Vertreterzmocnění k hlasování
Stimmabgabe durch Bevollmächtigtenzastoupení při hlasování
Abgabenerlass bei der Ausfuhrprominutí vývozního cla
Vorübergehende Verringerung der ÜberschussabgabeDočasné snížení dávky z přebytku
F602B: Neuberechnung der geschuldeten ZusatzabgabeF602B: revize výpočtu splatné doplňkové dávky
der Erhebung von Ausfuhrabgaben,výběru vývozního cla;
Steuern, Zusatzabgabe (Spalte T)Daně, doplňková dávka (sloupec T)
Keine Stempelabgaben oder GebührenBezplatnost
PRODUKTIONS- UND IMPORTABGABEN (D.2)DANĚ Z VÝROBY A Z DOVOZU (D.2)
Berechnung des maximalen AbgabensatzesVýpočet maximální sazby poplatku
Überschussabgabe auf dem ZuckersektorDávka z přebytku v odvětví cukru
Sonstige Produktionsabgaben abzüglich SubventionenOstatní daně snížené o dotace na výrobu