"Abfrage Hubtisch in Position" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abfrage Hubtisch in PositionOvěření, zda je zvedací stůl v poloze

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Abfrage Spanntechnik in Endposition unten (Werkstückträger und Spanntechnik bilden über ein Laserschutzblech an der Spanntechnik den Laserschutz)Bezdotykový bezpečnostní spínač k dotazování upínací techniky v koncové poloze dole (nosič obrobků a upínací technika tvoří laserovou ochranu nad plechem laserové ochrany na upínací technice)
Hubtisch (in oberer Position)Zvedací stůl (v horní poloze)
Hubtisch (in unterer Position)Zvedací stůl (v dolní poloze)
Bandantrieb Hubtisch (in oberer Position)Pohon pásu zvedacího stolu (v horní poloze)
Bandantrieb Hubtisch (in unterer Position)Pohon pásu zvedacího stolu (v dolní poloze)
indlichen Werkstückträger laufen auf den leeren Hubtisch in Abholposition ein.Nosiče obrobků (NO), jedoucí po příchozím pásovém dopravníku, najíždějí na prázdný zvedací stůl do odběrové polohy.