"Abfrage" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abfragedotazovací zařízení
Abfrageotázka

Beispieltexte mit "Abfrage"

Abfrage Hubtisch in PositionOvěření, zda je zvedací stůl v poloze
Abfrage ob Behälter (Deckel) geschlossenZjišťování, zda zásobník zavřený (víko)
Bildschirm Visionsystem ORing AbfrageMonitor se systémem Vision ke kontrole o-kroužku
Sensor zur Abfrage Werkstückträger vorhandenSnímač k dotazování nosičů obrobků je k dispozici
von einem Benutzer eine Abfrage durchgeführt wird,uživatel provádí hledání;
die Kosten für die Abfrage bestimmter externer Datenbanken,výdajů na využívání určitých externích databází,
Geänderte Datensätze können nach Abfrage noch gesichert werden.Před zavřením se na monitoru objeví ještě jeden dotaz, který Vám umožní uložit změněné datové věty.
Berührungsloser Sicherheitsschalter zur Abfrage Shutter geschlossenBezdotykový bezpečnostní snímač k dotazování na clonu je sepnutý
die Kosten der Abfrage bestimmter externer juristischer Datenbanken.nákladů na vyhledávání v některých externích právních databázích.
Die Abfrage einer Kreditdatenbank ist ein nützliches Element bei der Kreditwürdigkeitsprüfung.Vyhledávání v úvěrové databázi je užitečný prvek při posuzování úvěruschopnosti.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wechselteil abfragenkontrola výměnné části
Grundstellung abfragenkontrola základní polohy
Füllstandsabfrage in der Leckölwannezařízení na kontrolu výšky hladiny ve vaně na prosakující olej
Füllstandsabfrage in der LeckölwanneZařízení na kontrolu výšky hladiny ve vaně na prosakující olej
Oder können Sie auch beim Hersteller abfragen!Nebo si je můžete vyžádat také u výrobce!
Typspezifischen Scallopsabfrage aus der Ablage nehmen.Z poličky vezměte nástavec na kontrolu kulatých výřezů tzv. "scallops" vhodný pro zvolený typ.
Startbedingungen nicht erfüllt - Bitte mit F2 abfragennejsou splněny podmínky spuštění - kontrola klávesou F2
Vor der endgültigen Entfernung erfolgt eine Sicherheitsabfrage.Před definitivním odstraněním se na obrazovce objeví pro jistotu ještě jeden dotaz.
Verwendung der ATIS-Meldungen in gerichteten Abfrage/Antwort-ÜbermittlungenPoužívání zpráv ATIS v přímých vysíláních žádost/odpověď