"Aberkennung von Rechten" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Aberkennung von Rechtenzbavení práv

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Die Kontoinhaberkennungen werden von den Registern generiert und sind im Registrierungssystem eindeutig.Identifikační kódy držitele účtu budou vytvářeny rejstříky a budou jedinečné v celém systému rejstříků.
Ändern von Rechten (nur rechts vor der Zuweisung) über Sub-DialogZměny oprávnění (jen vpravo, ještě před přidělením) prostřednictvím podřazeného dialogu
Übertragung von Rechten und PflichtenPřevod práv a povinností
die Übertragung von Sende- oder Verbreitungsrechten;převod práv rozhlasového a televizního vysílání nebo přenosových práv;
Festlegung von Mindestrechten für Fluggäste in folgenden Fällen:Stanovení minimálních práv cestujících, jestliže:
Für den Erwerb von Quoten und anderen Rechten gezahlter BetragČástky placené za nákup kvót nebo jiných práv.
Für den Verkauf von Quoten und anderen Rechten erhaltener Betrag.Částka přijatá z prodeje kvót nebo jiných práv.
Für Leasing oder Pacht von Quoten und anderen Rechten gezahlter Betrag.Částka placená za leasing nebo pronájem kvót nebo jiných práv.
Für Leasing oder Pacht von Quoten und sonstigen Rechten gezahlter Betrag.Částky zaplacené za leasing nebo nájem kvót nebo jiných práv.
Für Leasing oder Verpachtung von Quoten und anderen Rechten erhaltener Betrag.Částka přijatá z pronájmu nebo leasingu kvót nebo jiných práv.