"Abdeckkappe von der Grundplatte A abnehmen." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abdeckkappe von der Grundplatte A abnehmen.Ze základní desky A sejměte ochrannou čepičku.