"Abbruch" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abbruchzrušení
Abbruchstorno
Abbruchpřerušení

Beispieltexte mit "Abbruch"

Abbruch des Automatikbetriebs möglich wie folgtAutomatický provoz předčasně ukončíte takto
Abbruch Step, abbrechen des aktuellen Programm Schrittes, Weiterführung des Programmablaufes an nachfolgender Stelle.Abbruch Step (Ukončit krok), ukončení aktuálního programového kroku, pokračování v průběhu programu z dalšího místa.
setze Ergebnis auf AbbruchNastavení výsledku na Storno
warten auf start für Abbruchčekejte, dokud nebude spuštěno, za účelem zrušení
warten auf start für AbbruchPřed stornem vyčkejte spuštění
Rechenblock zählt Variable Abbruch hochPočetní blok vzestupně počítá hodnotu proměnné Ukončit
beim Abbruch von Gebäuden anfallende Gipskartonabfälleodpady sádrové omítky vzniklé při demolici budov
Sie bietet die einzige Eingriffmöglichkeit mit einem Abbruch - Button.Poskytuje jednu jedinou možnost zásahu, a to v podobě grafického tlačítka Abbruch (Zrušit).
Eine zweite Variante der Meldung ermöglicht auch den Abbruch des Ablaufs.Existuje také druhá varianta hlášení, která umožňuje běžící proces zrušit tj. okamžitě ukončit.
Wechsel zwischen Automatikbetrieb und Tippbetrieb ist ohne Abbruch möglich.přepnutí z automatického do krokovacího provozu lze provést bez předčasného ukončení.
Wechsel zwischen Automatikbetrieb und Tippbetrieb ist ohne Abbruch möglich.Přepnutí z automatického do krokovacího provozu lze provést bez předčasného ukončení.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Dies erfolgt auch bei aufgetretenen Fehlern (Abbruch) innerhalb der Prüfung.K tomu dochází i při výskytu chyby v průběhu zkoušky (s předčasným ukončením).
Insbesondere ist hier das Abbruchkriterium der Schleife nicht klar definiert.Zejména kritérium předčasného ukončení resp. zrušení smyčky není v tomto případě jasně definováno.
abbruchstrecke (ASDA).po vynásobení činitelem 1,3 použitelnou délku přerušeného vzletu (ASDA).
Abbruchkriterium zugeordnet wurde.Podle prázdné závorky se pozná, že k tomuto bloku ještě nebylo přiřazeno žádné kritérium předčasného ukončení.
abbruchreifen Gebäudes bewertet und anhand der gleichen Grundsätze verrechnet werden.Náklady na zbourání budovy určené k demolici lze rovněž ohodnotit a vyrovnat podle stejných zásad.
abbruchstrecke darf die verfügbare Startabbruchstrecke (Accelerate-Stop Distance Available, ASDA) nicht überschreiten;délka přerušeného vzletu není větší než použitelná délka přerušeného vzletu (ASDA);
abbruch unterstützt werden.Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí může rovněž podporovat opatření na potírání předčasného ukončení školní docházky.