"Abbrechen" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
abbrechenstorno
AbbrechenPřerušit

Beispieltexte mit "Abbrechen"

Abbrechen der Anforderung des Datenabgleichs HinweisUkončení vyžádání porovnání dat Upozornění
Das Betätigen des Buttons führt zu einem Abbrechen des gesamten Ablaufs.Stlačením tohoto grafického tlačítka dojde k předčasnému ukončení resp. zrušení celého procesu.
abbrechen des aktuellen Programm Schrittes, Weiterführung des Programmablaufes an nachfolgender Stelle.Abbruch Step (Ukončit krok), ukončení aktuálního programového kroku, pokračování v průběhu programu z dalšího místa.
abbrechen und den Druck über das Spülventil abbauen.Pokud obsluha stolice zjistí při zkoušce netěsnost, může pomocí zvláštního knoflíku na ovládacím panelu zkoušku pevnosti v průtlaku předčasně ukončit resp. zrušit a proplachovacím ventilem snížit tlak (odtlakovat).

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anlegen einer Variablen mit dem Namen „Abbrechen“.Založení proměnné s názvem "Ukončit".