"Abberufung" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abberufungodvolání

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Substanzielle Abberufungs- oder sonstige Rechte können ein Hinweis darauf sein, dass der Entscheidungsträger Agent ist.Substantivní práva na odvolání této strany nebo jiná práva mohou značit, že strana s rozhodovací pravomocí je zmocněnec.
In diesem Beispiel weist der Fondsmanager in der Analyse den substanziellen Abberufungsrechten ein größeres Gewicht zu.V tomto příkladu správce fondu klade při analýze vyšší důraz na substantivní práva na odvolání.