"Abbau der Streitkräfte" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
Abbau der Streitkräftesnižování ozbrojených sil

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Hinweise zum Abbau der Maschinepokyny k demontáži stroje
Hinweise zum Abbau der MaschinePokyny k demontáži stroje
Vorgehen zum Abbau der Presse beschreiben.Popište postup při demontáži lisu.
Beim Auf-, Abbau und Transport muß der Sägetisch abgenommen werden.Při instalaci, demontáži a přepravě se stůl pily musí vždy sejmout.
Das Auf- und Abbauen der Säge muß mit zwei Personen durchgeführt werden.Při instalaci a demontáž pily musí vždy provádět dvě osoby.
Selbstfahrende Abbau-, Tunnelbohr- und andere StreckenvortriebsmaschinenBrázdicí a zásekové stroje a razicí stroje na ražení tunelů, chodeb a štol s vlastním pohonem
Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führenLátky poškozující ozonovou vrstvu
Sie sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr bleiben dürfen.Mělo by být možné je ponechat na trhu až do vyčerpání zásob.
Abbau dieser Hindernisse stellt die Empfehlung insbesondere auf Folgendes ab:Snížením těchto překážek doporučení usiluje zejména o
Angehörige der Streitkräftevojenský personál
Gesamtverantwortung für das Vorgehen der Streitkräfte.Celková odpovědnost za jednání ozbrojených sil.
Offizielle Funktion: Generalleutnant, Generalstabschef der Streitkräfteúřední funkce: Generálporučík náčelník generálního štábu ozbrojených sil
Offizielle Funktion: Stellvertretender Generalstabschef der Streitkräfteúřední funkce: Zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil
Stellvertretender Befehlshaber der Streitkräfte des Taliban-Regimes.náměstek náčelníka generálního štábu za vlády Talibanu.
Kommandeur der russischen Streitkräfte auf der KrimVelitel ruských ozbrojených sil na Krymu
Offizielle Funktion: Leiter der Finanzen der Streitkräfteúřední funkce: Velitel finančních služeb ozbrojených sil
Offizielle Funktion: Leiter des Militärkrankenhauses der Streitkräfteúřední funkce: Ředitel vojenské nemocnice ozbrojených sil
Offizielle Funktion: Einsatzleiter des Gemeinsamen Stabes der Streitkräfteúřední funkce: Velitel operací společného štábu ozbrojených sil