"Abbau" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Abbaudemontáž

Beispieltexte mit "Abbau"

Abbau der Streitkräftesnižování ozbrojených sil
Transport, Aufstellung, Anschluss und AbbauPřeprava, ustavení, připojení a demontáž
BERICHTERSTATTUNG ÜBER HISTORISCHE EMISSIONEN VON TREIBHAUSGASEN UND DEREN ABBAUVYKAZOVÁNÍ HISTORICKÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ A JEJICH POHLCENÍ
Hinweise zum Abbau der Maschinepokyny k demontáži stroje
Hinweise zum Abbau der MaschinePokyny k demontáži stroje
Hinweise zum Abbau des PrüfstandesPokyny k demontáži zkušební stolice
Vorgehen zum Abbau der Presse beschreiben.Popište postup při demontáži lisu.
Exploration und Abbau mineralischer Bodenschätzeprůzkum a těžba nerostných zdrojů
Tagebaubetrieb, gewöhnlich zum Abbau von Steinen.Prostor povrchové těžby, zpravidla kamene.
Exploration und Abbau von mineralischen Bodenschätzenložiskový průzkum a těžba

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Druckabbauodtlakování
Stellenabbauzrušení pracovních míst
Kohlenabbautěžba uhlí
Druckabbau Rücklaufodtlakování zpět. toku
biologische Abbaubarkeitbiologická rozložitelnost
Bergbau- und Abbauflächentěžba a dobývání
Kernsegment und AbbausegmentSegment hlavních činností a segment zabývající se ukončením činností
Der Zeitpunkt des Abbauendes.Doba, kdy těžba skončila.
Sauerstoffabbau in tiefem Wasserúbytek kyslíku v hlubinných vodách
Zum Abbau metallischer Erze betriebener Bergbautěžba rud
Schutzwände vor dem Anbringen der Seile abbauen!Před připevněním nosných lan odstraňte ochranné stěny!
Zu- und Abluftleitungen (Rohgaseintritt, Reingaskanal) abbauen.Odmontujte přívodní a odpadní vzduchová vedení (vstup surového plynu, kanálek na čistý plyn).
Selbstfahrende Abbau-, Tunnelbohr- und andere StreckenvortriebsmaschinenBrázdicí a zásekové stroje a razicí stroje na ražení tunelů, chodeb a štol s vlastním pohonem
wahrscheinlicher Eintragspfad und Adsorptions-/Desorptions- und Abbaupotenzial,pravděpodobné cesty vstupu do složek životního prostředí a schopnost adsorpce/desorpce a rozkladu,