"Ab jetzt gültiges Kennwort" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

Ab jetzt gültiges KennwortHeslo platné od této chvíle

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Wiederholte Eingabe des ab jetzt gültigen KennwortsOpakované kontrolní zadání hesla, jež má platit od tohoto okamžiku
Da der Dialog Störungsstatistik berechtigten Benutzern vorbehalten ist, wird der Passwort-Abfragedialog aufgeschaltet, in den Sie Ihr gültiges Kennwort eingeben müssen.Jelikož je dialog Statistika poruch vyhrazen pouze oprávněným uživatelům, je zapnut ověřovací dialog, do něhož musíte zadat své platné přístupové heslo.
Da das Ändern der Parameter berechtigten Benutzern vorbehalten ist, wird der Passwort-Abfragedialog aufgeschaltet, in den Sie Ihr gültiges Kennwort eingeben müssen.Jelikož jsou změny a úpravy parametrů vyhrazeny oprávněným uživatelům, zapne se ověřovací dialog, do něhož musíte zadat své platné přístupové heslo.