"AStV" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
AStVCoreper

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Tastverhältnisčinitel zaplnění, snímací poměr
Tastverhältnissnímací poměr
LastverteilerStabilizátor
starte feste Werte für Frequenz/Tastverhältnisspuštění pevně daných hodnot kmitočtu/snímacího poměru
starte feste Werte für Frequenz/TastverhältnisSpuštění pevných hodnot kmitočtu/činitele zaplnění
Frachtverzeichnisse und Fluggastverzeichnisse, soweit zutreffend,případně seznamy nákladu nebo seznamy cestujících;
einer optischen Abtastvorrichtung mit Laserdioden mit drei Wellenlängen,optickou snímací jednotku s laserovými diodami pracujícími na třech různých vlnových délkách,
Frachtverzeichnisse und/oder Fluggastverzeichnisse, soweit zutreffend, undseznamy nákladu a/nebo seznamy cestujících, je-li to použitelné, a
astvogelarten mit Ausnahme von Masthühnern, Masttruthühnern und MastentenVýkrm všech druhů ptáků kromě výkrmu kuřat, výkrmu krůt a výkrmu kachen
astverlagerungsachsen an FahrzeugenPříloha IV Technické požadavky týkající se montáže zdvihatelných nebo zatížitelných náprav ve vozidlech.