"ARTEN VON AKTIVA UND PASSIVA" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
ARTEN VON AKTIVA UND PASSIVATYPY AKTIV A ZÁVAZKŮ

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

GRUPPEN VON AKTIVA UND PASSIVAKATEGORIE AKTIV A ZÁVAZKŮ
von Laufzeitinkongruenzen zwischen Aktiva und Passiva;uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení týkajících se nesouladu splatností mezi aktivy a pasivy;