"ANWENDUNG DER MINDESTZINSSÄTZE" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ANWENDUNG DER MINDESTZINSSÄTZEPOUŽITÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Anwendung der Sonnenenergievyužití solární energie
Anwendung der Deggendorf-RechtsprechungPoužití rozsudku ve věci Deggendorf
Anwendung der PrüfstatistikUplatnění statistiky zkoušek
Anwendung der SorgfaltspflichtregelungPoužívání systému náležité péče
Anwendung der ÜbergangsbestimmungenUplatňování přechodných ustanovení
Anwendungsgebiet und/oder VerwendungOblast aplikace a/nebo použití
Anwendung und spezifische AnforderungenPoužitelnost a zvláštní požadavky
Anwendung und Aussetzung der AnwendungProvádění a pozastavení provádění
Anwendung der Artikel 107 bis 109 AEUVPoužití článků 107 až 109 Smlouvy o fungování EU
MITTEILUNG DER MINDESTZINSSÄTZESDĚLOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB
ÜBERPRÜFUNG DER MINDESTZINSSÄTZEPŘEZKOUMÁNÍ MINIMÁLNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB
Durchführungsbestimmungen für die mitteilung der mindestzinssätze (CIRR)Provozní ustanovení o sdělování minimálních úrokových sazeb (CIRR)
Ein Teilnehmer, der öffentliche Finanzierungsunterstützung für Festzinskredite gewährt, wendet die folgenden Mindestzinssätze an:Účastník poskytující státní finanční podporu použije na úvěry s pevnou sazbou následující minimální úrokové sazby: