"ANHANG I — Fahrzeugeinstufung" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
ANHANG I FahrzeugeinstufungPŘÍLOHA I — Klasifikace vozidel

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ANHANG IX EntsprechungstabellePŘÍLOHA IX — Srovnávací tabulka
Anhang I ist daher entsprechend zu ändern. Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
Anhang I sollte daher entsprechend geändert werden Příloha I by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
Klasse 1.2 Fleischzubereitungen nach Anhang II Speck.Třída 1.2 – Masné polotovary přílohy II – Slanina.
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 sollte daher entsprechend geändert werden Příloha I nařízení (ES) č. 765/2006 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 sollte daher entsprechend aktualisiert werden Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem aktualizována,
Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 204/2011 sollte daher entsprechend geändert werden Příloha III nařízení (EU) č. 204/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates [3] sollte daher entsprechend geändert werden Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 [3] by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
iterien sind die im Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen Při uplatňování výše uvedených kritérií je třeba stanovit standardní dovozní hodnoty ve výších uvedených v příloze tohoto nařízení,