"ANHANG I – SEKTORVEREINBARUNG ÜBER EXPORTKREDITE FÜR SCHIFFE" auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ANHANG I SEKTORVEREINBARUNG ÜBER EXPORTKREDITE FÜR SCHIFFEPŘÍLOHA I – ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO LODĚ

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

ANHANG II SEKTORVEREINBARUNG ÜBER EXPORTKREDITE FÜR KERNKRAFTWERKEPŘÍLOHA II – ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY
ANHANG IV SEKTORVEREINBARUNG ÜBER EXPORTKREDITE FÜR PROJEKTE IN DEN BEREICHEN ERNEUERBARE ENERGIE, KLIMASCHUTZ UND WASSERPŘÍLOHA IV – ODVĚTVOVÁ DOHODA O VÝVOZNÍCH ÚVĚRECH, PROJEKTECH V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ