"ANAC und MAI wurden am 26. Juni 2013 vom Flugsicherheitsausschuss gehört." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

ANAC und MAI wurden am 26. Juni 2013 vom Flugsicherheitsausschuss gehört.Úřad ANAC a společnost MAI byly rovněž dne 26. června 2013 vyslechnuty Výborem pro leteckou bezpečnost.