"AKTUALISIERUNG DER LISTE DER RISIKOEINSTUFUNGEN" auf Tschechisch


Deutsch
Tschechisch
AKTUALISIERUNG DER LISTE DER RISIKOEINSTUFUNGENAKTUALIZACE SEZNAMU KLASIFIKACE RIZIK

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Aktualisierung der angezeigten Störungsliste (nur aktiviert, wenn Störungen vorliegen, die in der Liste noch nicht dargestellt sind)Aktualizace zobrazeného seznamu poruch (aktivní jen tehdy, vyskytují-li se poruchy, které dosud nejsou uvedeny v seznamu)
Datum der letzten Aktualisierung der Liste der Vorhabendatum poslední aktualizace seznamu operací.
der Kontaktliste mit Angaben zu allen Mitgliedern des Kollegiums;vypracování, aktualizaci a rozesílání seznamu s kontaktními údaji členů kolegia;