"1 - 2 Tropfen/Std." auf Tschechisch


Deutsch

Tschechisch Übersetzung

1 - 2 Tropfen/Std.1 - 2 kapky/hod.

Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen

Gehäuse beiderseits mit Manometeranschluss R1/4“ - Vordruck bis 25 bar,Pouzdro oboustranně s možností připojení tlakoměru R1/4“ – přetlak do 25 barů,
Bau 2014 - 2020výstavba mezi roky 2014–2020
Phenole (als Syringol, mg/g): 10,5 - 20,1fenoly (jako syringol, mg/g): 10,5 – 20,1
Vgl. Randnr. 102 der Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien 2004.Viz bod 102 pokynů k podpoře na záchranu a restrukturalizaci z roku 2004.
eine Leitfähigkeit von höchstens 120 Mikro-Siemens/cm bei 20 °C,vodivost při 20 °C nejvýše 120 μS/cm,
Siehe Ziffer 112 der Mitteilung zur DMA-Veräußerungsmaßnahme, S. 25.Viz bod 112 o prodeji společnosti DMA, s. 25.
Mindestens 77 %; sekundäre Komponenten 10-15 % Dihydrocarveol; 5-6 % Carvon; 2-3% CarveolNejméně 77 %; příměsi 10–15 % dihydrokarveolu; 5–6 % karvonu; 2–3 % karveolu
eine Leitfähigkeit von höchstens 120 Mikro-Siemens/cm bei 25 Brix und 20 °C,vodivost při 25 °Brix a při 20 °C nejvýše 120 μS/cm,