"größter Wert Kraft Rückwärts" auf Spanisch


Deutsch

Spanisch Übersetzung

größter Wert Kraft Rückwärtsmáximo valor de fuerza hacia atrás

Weitere Deutsch-Spanisch Übersetzungen

größter Wert Kraft Vorwärtsmáximo valor de fuerza hacia delante
größter Wert Geschwindigkeit Rückwärtsmáximo valor de velocidad hacia atrás
größter Wert Weg Rückwärtsmáximo valor de desplazamiento hacia atrás