"senden" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
sendenOdoslať

Beispieltexte mit "senden"

oder durch Einschreiben an diese Stelle zu senden.alebo ich treba poslať doporučene na adresu tejto intervenčnej agentúry.
senden.Kedykoľvek dôjde k opravám, NCB môžu zaslať do ECB aktualizovaný súbor údajov.
senden oder zu empfangen,používanie internetu za posledné tri mesiace na súkromné účely na odosielanie a prijímanie elektronickej pošty,
senden und/oder zu empfangen;používanie internetu za posledné tri mesiace na odosielanie a prijímanie elektronickej pošty,

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Neues Passwort per E-Mail zusendenNové heslo zaslať cez E-Mail
sendenTúto časť zašlite späť výkonnému orgánu ihneď po použití štítku
tragbare Musikinstrumente von Reisenden.“prenosné hudobné nástroje cestujúcich.“
Auswahl der passenden KäuferrisikokategorieVoľba správnej kategórie rizika kupujúceho
Unternehmen, die der umfassenden Bewertung unterliegenSubjekty, ktoré podliehajú komplexnému hodnoteniu
Der OPLAN trägt der umfassenden Lagebeurteilung Rechnung.OPLAN zohľadní celkové vyhodnotenie situácie.
im persönlichen Gepäck der Reisenden eingeführt werden,ktorý je obsahom osobnej batožiny cestujúcich,
Sie ist den Ausschussmitgliedern rechtzeitig zu übersenden.Príslušné dokumenty musia byť včas zaslané členom výboru.
Erstellen einer „vorläufigen umfassenden Liste“ an VorschlägenPríprava „predbežného zoznamu“ návrhov