"Zahnmedizin" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Zahnmedizinzubné lekárstvo

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und MaterialienVýroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb
Anmerkung: 2B119a erfasst nicht Auswuchtmaschinen, konstruiert oder geändert für zahnmedizinische oder andere medizinische Ausrüstung.Poznámka: Podľa 2B119.a. sa neriadia vyvažovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre zubnolekárske alebo iné lekárske zariadenie.