"Zahlung" auf Slowakisch


Zahlungplatba


Beispieltexte mit "Zahlung"

Zahlung für JunglandwirtePlatba pre mladých poľnohospodárov
Zahlung der JahresaufsichtsgebührenPlatba ročných poplatkov za dohľad
Gewährung der ZahlungPoskytnutie platby
Zahlung an die BegünstigtenPlatby prijímateľom
Zahlung des ersten VorschussesPrvá zálohová platba
Zahlung und Verbuchung des VorschussesVyplácanie a zúčtovanie predbežného financovania
Zahlung des vollen Betrags, der geschuldet wird;platbu celej splatnej sumy;
Zahlung des Restbetrags und Abschluss des ProgrammsPlatba zostatku a uzavretie programu
Zahlung in Gebieten mit naturbedingten BenachteiligungenPlatba pre oblasti s prírodnými prekážkami
Zahlung des geschuldeten Betrags nach folgenden Modalitäten:platbu splatnej sumy ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

F101: Referenznummer der ZahlungF101: referenčné číslo platby
Einziehungsverfahren bei Ausbleiben einer freiwilligen ZahlungPostup vymáhania v prípade neuskutočnenia dobrovoľnej platby
Kürzungen und Ausschlüsse im Zusammenhang mit den Voraussetzungen für die Gewährung der ZahlungZníženia a vylúčenia vzhľadom na podmienky prípustnosti
eine Zahlung leisten an:musí zaplatiť:
Die Zahlung erfolgt in Euro.Všetky platby sa uskutočňujú v eurách.
die Zahlung elektronisch erfolgt.sa budú používať elektronické platby.
angewiesen, eine Zahlung zu leisten an:zaplatiť:
Kulturspezifische Zahlung für BaumwolleOsobitná platba na bavlnu
die elektronische Zahlung akzeptiert wird.sa budú akceptovať elektronické platby.
eine kulturspezifische Zahlung für Baumwolle;osobitnej platby na bavlnu;

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Zahlungsermächtigungčiastky splatné v rozpočtovom roku
Vorauszahlungzálohová platba
Rückzahlungumorovanie
Zahlungsfähigkeitfinančná solventnosť
Zahlungsbilanzplatobná bilancia
monatliche Lohnzahlungmesačná mzda
Europäische ZahlungsunionEurópska platobná únia
internationaler Zahlungsverkehrmedzinárodná platba
Innergemeinschaftlichen Zahlungsverkehrplatba v rámci EÚ
Zahlungen mit DebitkartenPlatby kartami s debetnou funkciou
Zahlungs- oder Liefertermin,Dátum platby alebo doručenia.
Zahlungen für TierschutzmaßnahmenPlatby za dobré životné podmienky zvierat
Zahlungen für WaldumweltmaßnahmenLesnícko-environmentálne platby
Zahlungen für AgrarumweltmaßnahmenAgro-environmentálne platby
Anzahlung des Käufers.platba v hotovosti vykonaná kupujúcim.
Artikel 90 ZahlungsartenČlánok 90 Druhy platieb
Aussetzung von ZahlungenPozastavenie platieb
Auszahlungszeitraum * 0,5dĺžka obdobia čerpania úveru * 0,5
Aktivierung von ZahlungsansprüchenAktivácia platobných nárokov
Zahlungen im Rahmen von Natura 2000Platby v rámci sústavy Natura 2000
Übersetzungsbüro mit DTP-Experten · 50+ Sprachen

Zahlungen an anerkannte HopfenerzeugergruppenPlatby pre uznané skupiny producentov chmeľu
Zahlungen bei freiwilliger FlächenstilllegungPlatby na pôdu dobrovoľne vyňatú z produkcie
Zahlungen für geleaste oder gepachtete QuotenPlatby za lízing alebo prenájom kvóty
Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen und TierschutzAgroenvironmentálne platby a platby vzťahujúce sa na dobré životné podmienky zvierat
Zahlungstransaktionen in Fremdwährungen sind enthalten.Zahrnuté sú platobné transakcie denominované v cudzej mene.
Zahlungsansprüche, die besonderen Bedingungen unterliegenPlatobné nároky, ktoré podliehajú osobitným podmienkam
Zeit bis zur AuszahlungČas na vykonanie platby
Währung der letzten DividendenzahlungMena poslednej výplaty dividendy
Kapitel 14 Einheitliche FlächenzahlungKapitola 14 Schéma jednotnej platby na plochu
Tenor der Entscheidung und zugesprochene ZinszahlungObsah rozsudku a úroky:
Basisprämienregelung und Regelung für die einheitliche FlächenzahlungRežim základných platieb a režim jednotnej platby na plochu
Verbriefungen mit einer Klausel der kontrollierten vorzeitigen RückzahlungSekuritizácie, ktoré podliehajú kontrolovanému ustanoveniu o predčasnom splatení
Jährliche Finanzrahmen für die Regelung für die einheitliche FlächenzahlungRočné finančné krytie režimu jednotnej platby na plochu
Angaben zu den zahlungsansprüchen:Údaje týkajúce sa platobných nárokov:
die Beihilfeanträge und Zahlungen;žiadosti o pomoc a vyplácanie pomoci;
Antrags-, Auswahl- und Zahlungsverfahren;postupov pre podávanie žiadostí, výber a platby;
Bank für internationalen ZahlungsausgleichBanka pre medzinárodné zúčtovanie
Finanzielle Gegenleistung — ZahlungsweiseFinančný príspevok – spôsoby platby
Flächenbezogene Zahlungsansprüche (normale Ansprüche)Platobné nároky podľa plochy (normálne nároky)
Anfechtung einer einzelstaatlichen RückzahlungsanordnungNapadnutie platnosti vnútroštátneho príkazu na vrátenie pomoci