"Wiederverkäufer" auf Slowakisch


Wiederverkäuferpredajca


Beispieltexte mit "Wiederverkäufer"

die Produkte werden von dem Unternehmen direkt an Wiederverkäufer und von diesen direkt an Endverbraucher verkauft.spoločnosť predáva svoje výrobky priamo maloobchodným predajcom, ktorí ich predávajú priamo konečným spotrebiteľom.
Die betreffenden Wiederverkäufer schulden für ihre Verkäufe keine MwSt. mehr und haben dementsprechend auch kein Recht auf Vorsteuerabzug.Dotknutí maloobchodní predajcovia prestanú byť platcami dane z nimi predaných výrobkov, v dôsledku čoho strácajú nárok na akýkoľvek odpočet.