"Wiederbepflanzung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Wiederbepflanzungpresádzanie

Beispieltexte mit "Wiederbepflanzung"

Wiederbepflanzung auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Bewertung;udržateľnosť projektov rozvoja alebo opätovnej výsadby na základe hospodárskeho hodnotenia;