"Werkzeugmaschine" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Werkzeugmaschineobrábací nástroj

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

WerkzeugmaschinenbauVýroba obrábacích strojov
Werkzeugmaschinenindustriepriemysel obrábacích nástrojov
Werkzeugmaschinen für Drehbearbeitung mit allen folgenden Eigenschaften:Obrábacie stroje na sústruženie, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:
Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art durch ElektroerosionObrábacie stroje na opracovanie akýchkoľvek materiálov ich úberom, pracujúce pomocou elektoerózie
Werkzeugmaschinen für Fräsbearbeitung mit einer der folgenden Eigenschaften:obrábacie stroje na frézovanie vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:
Werkzeugmaschinen für Schleifbearbeitung mit einer der folgenden Eigenschaften:obrábacie stroje na brúsenie s niektorou z týchto charakteristík:
Werkzeugmaschinen zum Hobeln, Sägen, Trennen oder sonstigen Zerspanen von MetallObrábacie stroje na hobľovanie, pílenie, odrezávanie alebo stroje na iné odrezávanie kovov
Werkzeugmaschinen zum Entgraten, Schärfen, Schleifen oder zur sonstigen Endbearbeitung von MetallObrábacie stroje na odstraňovanie ostrín, ostrenie, brúsenie alebo na inú konečnú úpravu kovov
Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Metallen, Keramiken oder "Verbundwerkstoffen" mit allen folgenden Eigenschaften:Obrábacie stroje na odstraňovanie kovov, keramických materiálov alebo "kompozitných materiálov", ktoré majú všetky tieto vlastnosti:
Herstellung von sonstigen WerkzeugmaschinenVýroba ostatných strojov na obrábanie
Teile und Zubehör für UltraschallwerkzeugmaschinenČasti, súčasti a príslušenstvo obrábacích strojov pracujúcich pomocou ultrazvuku
Installation von metallbearbeitenden WerkzeugmaschinenInštalácia kovoobrábacích strojov
Laser-, Licht- und andere PhotonenstrahlwerkzeugmaschinenPracujúce pomocou lasera alebo pomocou ostatných svetelných alebo fotónových zväzkov
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungVýroba strojov na obrábanie kovov
Installationsarbeiten an Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungInštalácie kovoobrábacích strojov
Selbstöffnende Gewindeschneidköpfe für Werkzeugmaschinen und von Hand zu führende WerkzeugeSamočinné závitorezné hlavy na obrábacie stroje a ručné nástroje