"Werbung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

WerbungReklama
Werbungreklama

Beispieltexte mit "Werbung"

unlautere Werbungnezákonné reklamné praktiky
vergleichende Werbungporovnávacia reklama
Werbung für Kulturveranstaltungpodpora kultúry
Werbung (bzw. Artikel mit Werbeinhalt) in der Presse,reklama (alebo reklamné články) v tlači
unverlangt zugesandte Werbung per E-Mailnevyžiadaná elektronická reklama
Allgemeine Bestimmungen zu Werbung und MarketingVšeobecné ustanovenia týkajúce sa reklamy a marketingu
Bei Interesse an Werbung auf www.dictindustry.comV prípade záujmu o reklamu na www.dictindustry.com
Standardinformationen, die in die Werbung aufzunehmen sindŠtandardné informácie, ktoré má obsahovať reklama
Entwicklung von Initiativen im Bereich Werbung und Vermarktung;príprava iniciatív v oblasti propagácie a uvádzania na trh;
Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bildern oder Werbung enthaltendNoviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál
Beihilfen für Investitionen in die Verkaufsförderung und Werbung für FischereierzeugnissePomoc na investície do podpory a propagácie produktov rybného hospodárstva

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Werbung/MarketingReklama/Marketing
Werbung, Marktforschung und MeinungsumfragenReklama, prieskum trhu a verejnej mienky
Werbung, um neue Unternehmen zur Mitwirkung zu gewinnen;marketing zoskupenia s cieľom získať nové spoločnosti pre účasť v zoskupení,
Daher sind schriftliche Bewerbungen anzuraten.Preto je vhodné, aby kandidáti predkladali žiadosti v písomnej forme.
Anzahl der Bewerbungen und Finanzhilfen für jedes spezifische Ziel;počet žiadostí a grantov týkajúcich sa každého špecifického cieľa;
Sprache oder Sprachen, in denen die Bewerbungen beziehungsweise Angebote abzugeben sind.Jazyk alebo jazyky povolené na predkladanie prihlášok záujemcov alebo ponúk.
Bereitstellung von Werbung, selbst wenn dies die Nutzung eines Grundstücks einschließt;poskytovanie reklamy, aj keď zahŕňa používanie nehnuteľného majetku;
Bündelung des Angebots und Vermarktung der Erzeugung ihrer Mitglieder, auch durch Direktwerbung;koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov, ktoré vyrobili ich členovia, na trh, a to aj prostredníctvom priameho uvádzania na trh;
der Beihilfen für Investitionen in die Verkaufsförderung und/oder Werbung für Fischereierzeugnisse;pomoci udelenej na podporu a propagáciu produktov rybného hospodárstva,
Aufbau einer mehrsprachigen digitalen Plattform für den Abgleich von Stellenangeboten und Bewerbungen;vytvorenie viacjazyčnej digitálnej platformy pre obsadzovanie voľných pracovných miest a vybavovanie žiadostí;