"Warenverkehrsbescheinigung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Warenverkehrsbescheinigungosvedčenie o pohybe tovaru

Beispieltexte mit "Warenverkehrsbescheinigung"

Die nachträglich ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 ist mit einem der folgenden Vermerke zu versehen:Sprievodné osvedčenia EUR.1 vystavené dodatočne musia byť doplnené o jednu z týchto formulácií: