"Wärmepumpe" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Wärmepumpetepelné čerpadlo

Beispieltexte mit "Wärmepumpe"

Kombiheizgerät mit WärmepumpePre kombinovaný tepelný zdroj – tepelné čerpadlo:
Vom Datenblatt der WärmepumpeZ informačného listu tepelného čerpadla
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der WärmepumpeSezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v prípade tepelného čerpadla
Konventionelle Warmwasserbereiter und Warmwasserbereiter mit WärmepumpeKonvenčné ohrievače vody a ohrievače vody – tepelné čerpadlá
Erforderliche Angaben über Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit WärmepumpePožiadavky na informácie o tepelných zdrojoch na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadlách a kombinovaných tepelné zdroje – tepelných čerpadlách
Europäische Bezugsheizperiode unter durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte mit WärmepumpeEurópska referenčná vykurovacia sezóna podľa priemerných klimatických podmienok pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá a kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá
Europäische Bezugsheizperiode unter durchschnittlichen, kälteren und wärmeren Klimaverhältnissen für Raumheizgeräte mit Wärmepumpe und Kombiheizgeräte mit WärmepumpeReferenčná európska vykurovacia sezóna za priemerných, chladnejších a teplejších klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá a kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá
Energie für den Betrieb der Wärmepumpe selbstEnergia používaná na chod samotného tepelného čerpadla.
für Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist außerdem Folgendes anzugeben:v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:
für Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe ist außerdem Folgendes zu ermitteln:okrem toho, pre ohrievače vody s tepelným čerpadlom:
für Vorzugskombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist außerdem Folgendes anzugeben:v prípade uprednostňovaných kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:
Das Etikett für Raumheizgeräte mit Wärmepumpe muss folgender Vorlage entsprechen:Grafický návrh štítka pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá je takýto:
für Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe gelten die folgenden zusätzlichen Bedingungen:pre kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá sa uplatňujú tieto ďalšie podmienky:
Das Etikett für Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe muss folgender Vorlage entsprechen:Grafický návrh štítka pre kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá je takýto:

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Bemerkungen zu LuftwärmepumpenPoznámky k vzduchovým tepelným čerpadlám
Anmerkungen zu UmkehrwärmepumpenPoznámky týkajúce sa reverzibilných tepelných čerpadiel
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwert-TemperaturV prípade tepelného čerpadla vzduch – voda: Hraničná prevádzková teplota
Wärmepumpen, andere als Klimageräte der Position 8415Tepelné čerpadlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky 8415
Solarer Beitrag UND ZusatzwärmepumpeSolárny príspevok PLUS dodatočné tepelné čerpadlo
Für Kombiheizgerät mit Wärmepumpe:V prípade kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla:
bei Warmwasserbereitern mit Wärmepumpe:pre ohrievače vody – tepelné čerpadlá:
Kapazität der installierten WärmepumpenVýkon inštalovaných tepelných čerpadiel,
Kombiheizgerät mit Wärmepumpe: (Ja/Nein)Kombinovaný tepelný zdroj – tepelné čerpadlo: [áno/nie]
sowie ferner für Niedertemperatur-Wärmepumpen:v prípade nízkoteplotných tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:
sowie ferner für Raumheizgeräte mit Wärmepumpe:v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:
Geschätzte von Wärmepumpen erzeugte gesamte NutzwärmeOdhadované celkové užitočné teplo dodané tepelnými čerpadlami