"Vermarktung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Vermarktungmarketing

Beispieltexte mit "Vermarktung"

Land der VermarktungKrajina, v ktorej sa mäso uvádza na trh
Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen,odbyt kvalitných poľnohospodárskych produktov,
Beihilfen für Investitionen in die Verarbeitung und VermarktungPomoc na investície do spracovania a uvádzania na trh
Entwicklung spezieller Strategien und Instrumente für Produktion und Vermarktung.rozvoj osobitných stratégií a nástrojov výroby a uvádzania na trh.
Maßnahmen im Bereich Vermarktung und VerarbeitungOpatrenia súvisiace s marketingom a spracovaním
Hierfür wird das EIT die Vermarktung der Ideen unterstützen.EIT takto pomáha prinášať nápady na trh.
Bündelung des Angebots und Vermarktung der Erzeugung ihrer Mitglieder;koncentrácia ponuky a uvádzanie výrobkov, ktoré vyrobili ich členovia, na trh;
Zwischenhändlern, die das Erzeugnis für die Vermarktung verpacken undhospodárske subjekty v oblasti obchodu, ktoré balia výrobok s cieľom uviesť ho na trh,
Kanalisierung des Angebots und Vermarktung der Erzeugnisse ihrer Mitglieder;distribúcia dodávok správnymi kanálmi a uvádzanie produktov svojich členov na trh;
die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Tabak und Tabakerzeugnissen;výroba, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh;
Verarbeitung, Verbreitung, Förderung und Vermarktung statistischer Informationen,spracovania, šírenia, propagácie a marketingu štatistických informácií,

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Vermarktungsbeschränkungobmedzenie predaja
Vermarktungsnormmarketingový štandard
Nichtvermarktungsprämiemimotrhový príplatok
Produktionsprogramm und VermarktungsstrategieProgram produkcie a uvádzania na trh
Vermarktungsnormen im Zusammenhang mit der Ein- und AusfuhrObchodné normy týkajúce sa dovozu a vývozu
Vermarktungsförderung und Kommunikation zur Vorbeugung von oder während Krisen;propagáciu a komunikáciu, či už s cieľom predísť kríze alebo počas obdobia krízy;
Vermarktungsregeln zur Verbesserung und Stabilisierung des gemeinsamen Marktes für WeinePravidlá uvádzania výrobkov na trh na účely zlepšenia a stabilizácie fungovania spoločného trhu s vínom
Vermarktungsstrategien zu entwickeln, um den Absatz von Baumwolle über Qualitätssicherungssysteme zu fördern.vývoj marketingových stratégií na propagáciu bavlny prostredníctvom systémov certifikácie kvality.
Vermarktungsnormen können für einen oder mehrere der folgenden Sektoren und für ein oder mehrere Erzeugnisse gelten:Obchodné normy sa môžu vzťahovať na jeden alebo viacero z týchto sektorov a výrobkov:
die Steigerung des Vermarktungswerts,zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov;
Einhaltung der gemeinsamen VermarktungsnormenDodržiavanie spoločných obchodných noriem
Festlegung von gemeinsamen VermarktungsnormenStanovenie spoločných obchodných noriem
Entwicklungsaktivitäten für die Vermarktung,Rozvojové činnosti pre komercionalizáciu
Sektor- oder erzeugnisspezifische vermarktungsnormenObchodné normy podľa jednotlivých sektorov alebo výrobkov
auf allen Vermarktungsstufen folgende Bezeichnungen:tieto názvy používané vo všetkých fázach uvádzania na trh:
Vorschriften zur Festlegung gemeinsamer VermarktungsnormenPravidlá stanovujúce spoločné obchodné normy


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System