"Verlagswesen" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
VerlagswesenNakladateľstvo
Verlagswesenvydávanie

Beispieltexte mit "Verlagswesen"

Beihilfemaßnahmen für das Verlagswesen [20];opatrenia pomoci v prospech vydavateľského odvetvia [20];

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Verlagswesen, Tonaufnahmen, Herstellung von Fernsehprogrammen, Filmen, Rundfunksendungen, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Computer- und EDV-Dienstleistungen.Služby súvisiace s vydávaním, zvukovými záznamami, televíznymi reláciami, filmami, rádiovým vysielaním, poštou a telekomunikáciami, počítačmi a spracovaním údajov.