"Umsiedlung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Umsiedlungpresun obyvateľstva

Beispieltexte mit "Umsiedlung"

Beihilfen für die Umsiedlung eines UnternehmensPomoc určená na premiestnenie podniku
Fallen buchmäßige Gewinne aufgrund besserer Nutzung der Anlagen nach der Umsiedlung an?Existujú nejaké účtovné výnosy z lepšieho využívania zariadení po premiestnení podniku?
Liegt eine administrative oder gerichtliche Anordnung der Umsiedlung des Unternehmens vor?Existuje administratívne alebo súdne rozhodnutie nariaďujúce premiestnenie podniku?
Wird die Umsiedlung Strafen wegen vorzeitiger Kündigung von Mietverträgen für Gelände oder Gebäude nach sich ziehen?Spôsobí premiestnenie podniku uloženie pokuty za predčasné ukončenie zmluvy o prenájme územia alebo budov?
Beschreiben Sie bitte die die Umwelt, Gesellschaft oder die Volkgesundheit betreffenden Umstände, die die Umsiedlung notwendig gemacht haben.Uveďte, prosím, dôkladný opis environmentálnej a sociálnej situácie alebo situácie vo verejnom zdravotníctve, ktorá potvrdzuje, že je premiestnenie nutné.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Entstehen Vorteile durch die Nutzung neuer Technologien nach der Umsiedlung?Vyplynie nejaký prínos z novej technológie používanej po premiestnení podniku?
Wo befindet sich das Unternehmen, dem die Umsiedlungsbeihilfe gewährt werden soll?Kde sa nachádza podnik, ktorý by mal využiť pomoc určenú na premiestnenie?