"Tiermedizin" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Tiermedizinveterinárna medicína

Beispieltexte mit "Tiermedizin"

Möbel für die Human- und Tiermedizin oder die Chirurgie und Teile dafür (ohne Röntgenstühle und -tische)Lekársky, chirurgický alebo zverolekársky nábytok a jeho časti a súčasti (s výnimkou röntgenových stolov a sedadiel)
Kunststoffmöbel (ohne solche für die Human-, Zahn- oder Tiermedizin oder die Chirurgie, Hi-Fi-, Video- oder TV-Schränke)Nábytok z plastov (s výnimkou lekárskeho, chirurgického, stomatologického alebo veterinárneho nábytku, skríň pre hi-fi, videá a televízory
Drehstühle mit verstellbarer Sitzhöhe (ohne Sitzmöbel für die Human-, Zahn-, Tiermedizin oder Chirurgie sowie Friseurstühle)Otáčavé sedadlá s nastaviteľnou výškou (s výnimkou zdravotníckych, chirurgických, stomatologických alebo zverolekárskych a kaderníckych kresiel)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

tiermedizinisches Erzeugnisveterinárny produkt