"Teilpacht" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Teilpachtpodielové hospodárenie

Beispieltexte mit "Teilpacht"

LF in TeilpachtSpoločne obhospodarovaná VPP
LF in Teilpacht oder in sonstigen BesitzformenSpoločne obhospodarovaná VPP alebo iné formy vlastníctva
Bei Teilpacht wird der Teilpächter als Betriebsinhaber/Betriebsleiter eingetragen.V prípade spoločného obhospodarovania sa ako majiteľ/riadiaci pracovník uvádza nájomca.