"Tarifverhandlung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Tarifverhandlungkolektívne vyjednávanie

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Tarifverhandlungen auf Ebene des Wirtschaftszweigs zurückzuführen.Nárast mzdových nákladov na jedného pracovníka je výsledkom kolektívneho vyjednávania na úrovni výrobného odvetvia.