"Strukturpolitik" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Strukturpolitikštrukturálna politika

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Agrarstrukturpolitikpolitika poľnohospodárskych štruktúr
strukturpolitik und der internationalen ZusammenarbeitPosilňovanie európskej politiky v oblasti výskumných infraštruktúr a medzinárodnej spolupráce