"Strahlengerät" auf Slowakisch


Strahlengerätprístroj založený na využití lúčov